صفحه اصلی > اخبار > محتوای

تفاوت بین قفس گوشتی و جوجه های سنتی

تفاوت بین قفس گوشتی و جوجه های گوشتی سنتی

مسطح کردن بدان معنی است که مرغ در هواپیما فعال است. تخت نیز می تواند به طبقه به عقب، تعمیر و نگهداری آنلاین و افزایش مخلوط زمین تقسیم می شود.

قفس نگه داشتن جوجه ها در یک قفس ساخته شده از سیم است. با توجه به مرغ، طراحی جنسی و سن از انواع مختلف قفس، قفس مرغ، قفس پرورش، قفس تخم مرغ، قفس و cocks و غیره.

روشهای سنتی جوجه گوشتی، سرمایه گذاری کمتر، تجهیزات ساده و مسطح است. گرچه هزینه جوجه ها کم است، تجهیزات ساده است اما طیف وسیعی از فعالیت ها باعث می شود که جوجه های گوشتی به خوبی مدیریت شوند. همراه با مدفوع در خانه مرغ تمیز کردن به موقع نیست، آلودگی جدی به راحتی می تواند منجر به شیوع جوجه های گوشتی مرغ گردد.

قفس گوشتی، جوجه گوشتی با توجه به تعداد معقولی از قفس، و کود مرغ از طریق قفس به قفس زیر فرآیند تولید جوجه های گوشتی از آلودگی، کاهش بروز بیماری. محدوده فعالیت مرغ جوجه های گوشتی کوچک است، مصرف انرژی بدن مرغ کم است، تراکم تغذیه، مدیریت آسان کشاورزان گوشت.

در عین حال، اگرچه قفس گوشتی به یک سرمایه گذاری بزرگ یک بار، اما تخفیف تجهیزات و هزینه پد مرغ مسطح تقریبا و یا حتی کمتر از هزینه مرغ است. اگر چه قفس گوشتی در زیر سینه سینه باعث ایجاد کیست سینه می شود، اما بیماری پا اتفاق می افتد، اما در پایین یک ابر در انتهای یک لایه شبکه پلاستیکی نرم برای حل مشکل است. به طور خلاصه، قفس گوشتی با روش سنتی برای حفظ مزایای آشکار.