صفحه اصلی > اخبار > محتوای

چگونگی صرفه جویی در نیروی انسانی و منابع در قفس گوشتی

چگونگی صرفه جویی در نیروی انسانی و منابع در قفس جوجه های گوشتی

صحبت کردن درباره گوشتی ما اساسا هر ماه خوردیم، اما آیا می دانید چه مزایایی برای قفس مرغ است؟ امروز ما یک مقدمه ویژه ارائه خواهیم داد. از آنجا که پرورش دهندگان مدرن تصویب شده اند که ابتکار عمل خود را برای افزایش تجهیزات مرغ، و نه تنها برنامه ریزی عمومی و صرفه جویی در منابع انسانی و مادی، قفس مرغ برای مثال، قفس مرغ مزایای نشان داده شده در زیر:

1، قفس مرغ جوجه کشی فعال درجه بالا: تغذیه فعال، آب آشامیدنی، خنک کننده خنک، خنک کننده پرده مرطوب، جمع آوری حکومت، درک فعال، صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش هزینه های تغذیه مصنوعی، پیشرفت شدیدی در افزایش قدرت تغذیه.

2، گروه مرغ خوب است، مفید برای جلوگیری از بیماری همه گیر: جوجه ها مدفوع را لمس نمی کنند، می توانند رشد مرغ را به میزان قابل توجهی افزایش دهند، به منظور توسعه تمیز و گرم جوجه ها، زمان زیادی را به تاخیر می اندازند.

3، محل ذخیره سازی، تراکم تغذیه را افزایش می دهد: تراکم بوته نسبت به افزایش تراکم بیشتر از 3 بار افزایش می یابد.

4، تغذیه تغذیه نامنظم: قفس جوجه های گوشتی می تواند مقدار کمی از تغذیه خالص تغذیه، تغذیه مرغ در قفس، کاهش فعالیت، قفس گوشتی مصرف انرژی کمتر، کاهش مواد زائد. داده ها نشان می دهد که قفس می تواند مفید باشد تا بیش از 25٪ هزینه های تغذیه را ذخیره کند.

5، جامد با: قفس گوشتی مجموعه کامل از تجهیزات با استفاده از تکنولوژی فن خنک کننده روی، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر تخریب، استفاده از طول 15-20 سال.

6، صرفه جویی در زمان: قفس گوشتی آسان برای بالا بردن کاربر برای کنترل دام و مرغ، صرفه جویی در زمان بیشتری برای دور انداختن بقیه کار.