صفحه اصلی > اخبار > محتوای

چگونه می توان تعیین کرد که آیا دمای محیط داخل قفس گوشتی مناسب است یا خیر

چگونه می توان تعیین کرد که آیا دمای محیط داخل قفس گوشتی مناسب است یا نه

پرسنل مدیریت مزرعه منطقه برای تعیین اینکه آیا درجه حرارت مناسب در قفس جوجه گوشتی، با توجه به تغذیه جوجه ها، آب آشامیدنی، صدای جیر جیر، حالت ذهنی و دیگر جنبه های طبیعی برای درک راحتی از گله. حتی برای مشاهده، ارزیابی تجهیزات قفس گوشتی، احساس بوی تجهیزات قفس گوشتی، درجه حرارت مناسب و غیره است.

به منظور اطمینان از اینکه درجه حرارت داخل قفس گوشتی مناسب است، شرکت ما برنامه های موثر زیر را ارائه می دهد:

اول اینکه اطمینان حاصل شود که درجه حرارت مرغ برای دستیابی به کنترل و نگه داشتن قفس مرغ قبل و بعد از تفاوت دما کمتر از 3 ℃، در حالی که کنترل فشار منفی قفس گوشتی در محدوده طبیعی، کنترل اتوماتیک کنترل دمای روز و شب ، برای دستیابی به درجه نسبتا پایدار، برای جلوگیری از وقوع بیماری، بازی کامل را به پتانسیل تولید جوجه ها می دهد.

دوم اینکه در شب تا آنجا که ممکن است برای خنک کردن مرغ، به طوری که تجمع مقدار بیش از حد کالری در روز، شب به از دست رفته، بهبود عملکرد روزانه را با تنظیم کنترل کننده دما برای اطمینان از ادامه استفاده از فن. در طول شب وظیفه وظیفه وظیفه خود را افزایش دهید و در رکورد درجه حرارت کار خوبی انجام دهید. (توجه داشته باشید که در اوایل تابستان و اوایل پاییز روز و شب تفاوت دما زیاد است، دمای شب باید توجه به اندازه پرده آب در ورودی، در صورت لزوم، حالت تهویه مخلوط و حداقل حالت تهویه تهویه را باز کنید.

سوم، مشتری می تواند با توجه به شرایط خود، با توجه به افزایش مناسب تعدادی از فن ها برای باز کردن فن، اگر طرفداران برای باز کردن 3 و متوجه شد که وقتی که دهان مرغ، پرده ها، شما می توانید به زمین، دیواره های آب، پرده مرطوب برای باز کردن پرده مرطوب در نظر گرفتن، توجه به درجه حرارت را کاهش نمی دهد خیلی سریع.