صفحه اصلی > اخبار > محتوای

قفس گوشتی بهترین راه برای مقیاس جوجه ها است

قفس گوشتی بهترین راه برای اندازه گیری جوجه ها است

در حال حاضر اکثر مقیاس جوجه های استفاده شده در روش های پرورش، قفس گوشتی است! چرا قفس گوشتی به این ترتیب اکثر کشاورزان آبزی پروری خوشامد می گویند؟ این عمدتا وابسته به مزیت خود آن است که مدیریت فرهنگ برای مدیریت زمین و منابع کشاورزی به حداکثر رساندن استفاده از منابع موجود بسیار راحت است! صرفه جویی در هزینه های کشاورزی برای بهبود درآمد آبزی پروری کشاورزان.

سپس اجازه دهید به شما بگویم که چرا قفس گوشتی بهترین راه برای اندازه گیری مرغ است!

اول: جلوگیری از بیماری همه گیر مرغ خوب است، پیشگیری موثر از بیماری های عفونی: مرغ به مدفوع دست نمی زنند، می توانند رشد مرغ را به مراتب سالم تر، مرغ را برای ایجاد یک محیط رشد تمیز و راحت، زمان کشتار بسیار پیش از زمان.

دوم، درجه اتوماسیون: تغذیه اتوماتیک، آب آشامیدنی، کود ناب، خنک کننده پرده مرطوب، مدیریت متمرکز، کنترل اتوماتیک، صرفه جویی در انرژی، بهبود بهره وری نیروی کار، کاهش هزینه های پرورش مصنوعی، کشاورزان به میزان قابل توجهی بهبود بهره وری کشاورزی.

سوم: ناهموار: کامل تجهیزات قفس مرغ با استفاده از فرایند خنک کننده روی، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر پیری، عمر مفید می تواند تا 15 تا 20 سال باشد.

چهارم: صرفه جویی در خوراک کشاورزی: جوجه های قفس می توانند مقدار زیادی خوراک پرورش را ذخیره کنند، جوجه های نگهداری شده در قفس، کاهش میزان ورزش، مصرف انرژی کم، کاهش ضایعات.

قفس گوشتی بهترین راه برای اندازه گیری مرغ است! حداقل در حال حاضر هیچ هزینه مقرون به صرفه از این راه وجود دارد! بنابراین، می خواهم به مرغ دوستان می توانند در اینجا بمانند تا در این دانش باقی بمانند! به طوری که آنها می توانند سریع تر به مرغ برای کار به رفتن!