صفحه اصلی > اخبار > محتوای

تجهیزات شخم زدن جوجه گوشتی تمیز کردن حوضچه های کاربردی مقدمه

معرفی تجهیزات قفس گوشتی

تجهیزات قفس گوشتی در کودهای روشن را می توان به دو نوع کالبد تقسیم کرد: یکی مدفوع عمودی است، یکی از مدفوع های افقی است، بنابراین ما باید به کاربرد زمان تمایز نگاه کنیم.

1، استفاده از ماشین فریزر عمودی: یک بار در روز کود روشن، شرایط فوق العاده ای می تواند به دو روز گسترش یابد، اما اغلب به این دلیل، به دلیل مدفن و موتور انتقال نمی تواند کار طولانی مدت در فرم بار بالا .

2، برنامه افقی افقی روشن: قطعا ابتدا باید دستگاه افقی را به صورت افقی شروع کنید و سپس دستگاه مدفوع را شروع کنید. مطمئن شوید که برای اولین بار مدفوع عمودی را بستن، و سپس دستگاه مدفوع افقی را بسته کنید.

فقط استفاده از روش صحیح، ما می توانیم میزان تجهیزات قفس گوشتی را کاهش دهیم و برنامه را گسترش دهیم.

قفس گوشتی باعث می شود که جوجه های گوشتی به صورت عمودی حرکت کنند

قفس جوجه کشی برای دستیابی به تولید جوجه های سه بعدی، شدید، اما همچنین به طور قابل توجهی بهبود بهره وری تولید گوشتی کشاورزی، که همچنین باعث کاهش هزینه های اقتصادی، قفس جوجه های گوشتی کلید انتخاب یک قفس مرغ مطلوب است، امروز برای همه معرفی دانش قفسهای گوشتی

مواد: فولاد کربن با کیفیت بالا فولاد، سیم فولاد ضد زنگ، سیم گالوانیزه آهن، مقاومت کششی 490MPa، طول عمر 23٪

فرایند: اولین بار پس از پوشش دادن یا پوشش بعد از سری، استفاده از دستگاه جوش اتوماتیک، جوشکاری و جوش عمق همان، مش صاف، یکنواخت، رمزگذاری خالص، برای جلوگیری از آسیب پا مرغ.

درمان سطح: گالوانیزه، گالوانیزه گرم، اسپری، غوطه ور شدن، نقاشی؛ رنگ های مختلفی برای مشتریان انتخاب شده اند، زیبا و کاربردی هستند.