صفحه اصلی > اخبار > محتوای

جوجه کبوتر پاییزی باید توجه به پیشگیری و درمان انفجار مرغ داشته باشد

مرغ قفس خزر پاییز باید به پیشگیری و درمان انفجار مرغ توجه کند

سقوط فصل مرغ مرغ جوجه گوشتی، به ویژه انفجار مرغ است. مرغ که یک بار از طاعون مرغ و سایر بیماری ها رنج می برد، به سرعت به جوجه ها گسترش خواهد یافت و باعث زیان های اقتصادی فراوانی خواهد شد. بنابراین، خانوارهای مرغی (مزرعه) باید اقدامات پیشگیرانه و کنترل جامع را برای تقویت گله مدیریت مرغ ها، بهبود بهره وری اقتصادی انجام دهند.

جوجه های گوشتی بزرگ باید بر اساس شرایط واقعی برای توسعه برنامه ایمن سازی موثر باشند. قفس گوشتی جوجه های معمولی برای جوجه ها در سن 7 تا 10 روزگی و 35-40 روزگی برای مصون سازی با قطره های بینی یا اسپری ها با فواصل 2 ماهه می توانند مورد استفاده قرار گیرند. یکی دیگر از روش های ایمن سازی برای جوجه های 7 تا 10 روزه و 35 تا 40 روزه، بیماری نیوکاسل است.

پایبندی به خودکشي نیاز به خرید جوجه ها از مزرعه، باید از قرنطینه واحد دامپزشکی محلی استفاده کنید. قفس گوشتی تازه جوجه های خریداری شده جدا و نگهداری می شوند، واکسیناسیون واکسیناسیون نباید واکسیناسیون بیش از نیم ماه قبل از تغذیه گروه مخلوط باشد.

واکسن را برای استفاده شخصی خریداری نکنید. فروش خصوصی واکسن، اغلب با کیفیت بالا و یا عدم موفقیت واکسن، پس از استفاده نه تنها به نفوذ اپیدمی، بلکه همچنین به راحتی منجر به مرض دیگر مرغ است.

جوجه های مرده باید متمرکز شوند یا سوخته شوند. قفس گوشتی برای جلوگیری از گسترش بیماری همه گیر به گله های سالم.

توجه به ضد عفونی بهداشت یکی از توجه به محل ضدعفونی بهداشت؛ توجه دوم به ضد عفونی کننده ابزارهای تغذیه بهداشتی؛ سه کارمند غیرمستقیم باید از مزارع بیرون بیایند تا از باکتری جلوگیری کنند.

محتویات بالا فقط برای اکثریت مراتع درب خانه دار برای درک است! اگر در ماه اکتبر یک مشکل بیماری در جوجه های گوشتی روبرو شوید، قفس گوشتخواری باید با دامپزشک خود مشورت کنید!